Kartuşlu Su Filtresi

su arıtma cihazı

Otomatik Filtreler

Reverse osmosis sistemi öncesinde suyu belli parametrelere kadar iyileştirmek gerekir. Bu iyileştime işlemi için aşağıdaki üniteler kullanılır:

> Otomatik Tortu Filtresi

> Otomatik Aktif Karbon Filtre

> Su Yumuşatma Sistemleri

Reverse Osmosis Su Arıtma Sistemleri

Reverse Osmosis Su Arıtma Sistemi

Reverse Osmosis su arıtma sistemi, suda çözünür halde bulunan, sudan daha büyük moleküllü maddeleri reddeder. Bu yöntemle su, %99'a varan oranlarda saflaştırılır.

Reverse Osmosis Sistem Nasıl Çalışır

Reverse osmosis su arıtma sistemlerindeki yarı geçirgen membran, suda çözünür halde bulunan safsızlıkları tutar. Reverse osmosis işlemini tanımlamadan önce osmos olayını anlamak gereklidir. Farklı miktarda çözünmüş maddeler içeren iki farklı konsantrasyondaki çözelti, yarı geçirgen bir membranla ayrıldığı zaman osmos olayı gerçekleşir. Bazı maddeler membran arasından geçerken bazıları reddedilir. Suda çözünmüş halde bulunan maddelerin ozmotik basıncı, seyreltik bölgeden konsantre bölgeye suyu geçirerek suyun seyrelmesine neden olur. Membranın iki tarafında çözeltilerin konsantrasyonu eşit olunca geçiş durur.

Reverse Osmosis Süzme Kapasitesi

Katyon İsim Ret Oranı
%
Anyon İsim Ret Oranı
%
Sodyum 94-96 Klorit 94-96
Kalsiyum 96-98 Bikarbonat 96-98
Magnezyum 96-98 Sülfit 96-98
Potasyum 94-96 Nitrat 94-96
Demir 98-99 Florid 98-99
Mangan 98-99 Silikat 98-99
Alüminyum 99 Fosfat 99
Amonyak 88-95 Bromid 88-95
Bakır 96-99 Borat 96-99
Nikel 97-99 Kromat 97-99
Stronsiyum 96-99 Siyanid 96-99
Kalsiyum/Magnezyum 96-99 Thiosülfat 96-99
Kadminyum 95-98 Ferrosiyanid 95-98
Gümüş 94-96    

Reverse osmosis işleminde ise konsantre bölgeye basınç uygulanarak osmoz işlemi tersine çevrilir. Yeterli basınç altında su konsantre bölgeden seyreltik bölgeye yarı geçirgen membran arasından geçer.

Reverse osmosis sistemlerle katyon ve anyon gibi iyonik yapılı ve boyutları 0.0001-0.001 µm olan suda çözünür halde bulunan maddeleri gidermek mümkündür.

Reverse osmosis filtrasyon kapasitesi, membran özelliğine, besleme suyu sıcaklığına, işletme basıncına, bertaraf edilecek çözünmüş maddeye ve sistemin konfigürasyonuna bağlı olarak değişmektedir.

Suyunuzun özelliklerine ve ihtiyaç duyduğunuz kapasiteye en uygun çözüm önerilerimizi öğrenmek için 0216 540 81 10 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. 

Terz Ozmoz Şema

Reverse Osmosis Membranı

ters ozmoz membranı

Reverse Osmosis Ekipman ve Sarf Malzemeleri:

Membran | Antiskalant