Klorlama Cihazları

Otomatik Klorlama Cihazı, sıvı kloru şebekenin istediğiniz noktasına sürekli ve orantılı olarak enjekte eder!

su arıtma cihazı


Klor Tablet - Klortab

Klor- Sağlık Bakanlığı'nın 24194 nolu izniyle içme sularında kullanılabilir. 

- Hızlı çözünen tablet ya da granül formundadır.

- Minimum %65 stabilitazörsüz klor içerir.

- Korozif değildir.

- Normal saklama koşullarında 3 yıl aktivitesini kaybetmez.

Minera Su Arıtma Online Mağaza - Klor Fiyatları, Ürün Detayları, Online Satış

Klor ve Klorlama Hakkında Bilgilendirme

- Klor içeren dezenfektanlar bilinen patojen mikroorganizmaların birçoğunda etkilidir ve bunları tamamen yok eder ya da üremelerini engeller.

- Klor içerikli dezenfektanlar, suyun işlendiği tesisten kullanıcıya ulaştığı çeşmeye kadar sürekli dezenfeksiyon sağlayan tek yöntemdir.

- Klor, tat ve koku kontrolü sağlar, içme sularında kötü koku ve tada neden olabilecek çok sayıdaki doğal organik maddeyi (özellikle alglerden kaynaklanan) okside eder. Vejetasyon sonucu meydana gelen sülfidleri ve kokuları ortadan kaldırır.

- Klor biyolojik büyümeyi kontrol altına alır, boruları ve cihazları tıkayabilecek ve arızalra neden olabilecek veya depolarda gelişebilecek canlıların oluşumunu engeller.

- Klor kimyasal kontrol sağlar, suda bulunabilecek hidrojen sülfiti, amonyak ve diğer nitrojenli bileşikleri parçalar.

Klorlama İle İlgili Dikkat Edilmesi Gerekenler!

1. Dezenfeksiyon işleminin gerçekleştirilebilmesi için serbest klorun en az 30 dk suda kalması gerekir (temas süresi)

2. Klorun uygulanması için en iyi aşama depolama ve dağıtım işleminden hemen önceki aşamadır.

3. Katı haldeki klor formları dezenfekte edilecek suya doğrudan atılmamalıdır. Çünkü katı formlar genellikle suda kendiliğinden erimez veya karışım haline gelmez. Bu nedenle öncelikle az miktarda suyla mekanik olarak karıştırılmalıdır.

4. Normal şartlarda toplumsal kullanıma sunulan sularda reziüdel klor (serbest veya aktif klor) miktarının 0,3-0,5 ppm(mg/lt) olması yeterlidir. Konuyla ilgili çeşitli standart ve mevzuatta yer alan serbest klor miktarı aşağıda verilmiştir.

Standart/Mevzuat Minimum olması gereken (mg/lt) Tavsiye Edilen (mg/lt) En Fazla (mg/lt)
TS:266 İçilebilir suların fiziksel ve kimyasal özellikleri (2005) - - -
Amerikan Çevre KOruma Birimi (2003) - - 4
Dünya Sağlık Örgütü (1993) - - 5
Avrupa Birliği (1998) - - -

5. Suyun bulanıklığı arttıkça dezenfeksiyon için kullanılan klor miktarı da artacaktır. Ancak bu durumlarda klor miktarını artırmak yerine öncelikle suyun bulanıklığını azaltmaya yönelik işlemlerin uygulanması yararlı olacaktır.

6. Suların uygun bir şekilde dezenfeksiyonu daima su kalitesinin dezenfeksiyon öncesi ve sonrası takip ve kontrolüne bağlıdır. Dezenfekte edilen suların düzenli olarak mikrobiyolojik analzileri yapılmalı ve sonuçlara göre gerektiğinde dezenfeksiyon işlemlerinde değişikliğe gitmelidir.

7. Suyunu su deposu aracılığıyla kullanan/dağıtan birimlerin tamamında günde en az iki kez (su kullanımının yoğun olduğu saatlerde) serbest klor miktarının ölçülmesi yerinde olacaktır.

Su Arıtma Sarf Malzemeleri:

Reçine | Aktif Karbon | Antiskalant | Klor | Tablet Tuz

Su Arıtma Ekipmanlar:

Membran | Uv Lamba | Kartuş Filtre | Filtre Kabı